Budżet Obywatelski 2014

Home » Budżet Obywatelski 2014

Wszystkie trzy projekty zgłoszone przez nas do Budżetu Obywatelskiego zostały ocenione pozytywnie, w związku z czym od 13 września można głosować na:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Projekt nr 20 – 4 tablice pokazujące czystość powietrza w Płocku

Lokalizacja: Budynek Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1
Opis: Elektroniczne tablice pokazujące skalę zanieczyszczenia powietrza w Płocku w odniesieniu do standardowych wskaźników. Urządzenie uzyskiwałoby dane z automatycznej stacji monitoringu powietrza WIOŚ w Płocku, aktualizującej dane pomiarowe co godzinę oraz IMGW. Podawałoby informacje o stężaniu szkodliwych gazów, węglowodorów, pyłów PM10 i PM2,5 oraz siłę i kierunek wiatru, temperaturę, ciśnienie, wilgotność. Koszt: 500 000 zł

Projekt nr 38 – Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji

Lokalizacja: ul. Popłacińska 42
Opis: Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora powstanie w okolicy nowego parku prowadzącego nad Wisłę. Młodzież oraz seniorzy będą mieli sprzyjające warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu. Połączenie pokoleń będzie pozytywnie wpływało na relację między jednymi i drugimi, zachęcało młodzież do wolontariatu, bądź innej formy pomocy seniorom. Koszt: 800 000 zł

PROJEKTY OSIEDLOWE

Projekt nr 21 – Ścieżka rowerowa łącząca Góry z Radziwiem

Lokalizacja: ul. Krakówka, ul. Dobrzykowska, ul. Wąska
Opis: Ścieżka rowerowa umożliwiająca swobodne poruszanie się rowerem z Osiedla Góry poprzez Osiedle Radziwie. Dzięki tej ścieżce będzie można swobodnie dotrzeć do prawobrzeżnej części Płocka. Trasa będzie prowadzić przez ulice: Krakówka, Dobrzykowska, Wąska, wał wiślany – most Solidarności. Koszt: 200 000 zł