Projekty do realizacji

Home » Projekty do realizacji
 • Budowa pozostałych ulic wraz z brakującą infrastrukturą,
 • Budowa ścieżki rowerowej,
 • Postulowanie o systematyczne pogłębianie koryta Wisły,
 • Zapełnienie dwóch pustostanów w budynku przychodni zdrowia, które przynoszą straty – postulowanie o ponowne przeniesienie tam oddziału MOPS-u,
 • Naprawa lub wymiana zniszczonego ogrodzenia wokół przychodni,
 • Zagospodarowanie lub rozbiórka budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Kolejowej,
 • Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Wycinanie posusza z drzew przy ul. Kolejowej, Portowej i Wąskiej, w celu zlikwidowania zagrożenia, jakim są spadające gałęzie,
 • Budowa boiska wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym w kompleksie Stoczniowiec,
 • Powstanie kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej (posesje nr 13 i 13/1 obecnie są zalewane),
 • Założenie monitoringu w parku rekrecyjno-sportowym przy ul. Zielonej,
 • Doprowadzenie do realizacji ciągle przekładanego remontu ulicy Dobrzykowskiej (studzienki kanalizacyjne są w fatalnym stanie),
 • Zagospodarowanie placu im. J. Mościckiego przy rondzie.