Zrealizowane projekty

Home » Zrealizowane projekty

Wspólnie ze wspaniałymi, zaangażowanymi w życie osiedla społecznikami, przez ostatnie lata udało nam się zrealizować następujące projekty:

 • Ustawienie barier ochronnych na skrzyżowaniu ulic Kolejowa i Kościelna,
 • Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych: obok przychodni na ul. Popłacińskiej, przy przejściu do „Stoczniowca” , za wiaduktem przy ul. Kolejowej oraz przy SAM-ie przy ul. Kościelnej,
 • Załatanie dziury przy wjeździe w ul. Kościelną za SAM-em,
 • Zlikwidowanie klombu po starym drzewie i uzupełnienie chodnika polbrukiem przy wejściu do kościoła,
 • Wykonanie nawierzchni ulicy Spokojnej,
 • Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Zielonej,
 • Opracowanie koncepcji na budowę skweru przy ulicy Popłacińskiej 42,
 • Wykonanie projektu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Teligi,
 • Zakupienie pięciu dodatkowych ławek do parku przy ul. Zielonej,
 • Uzyskanie zgody na przedłużenie linii autobusowej nr 2 do Stoczni (bardzo ważny postulat, poparty 300 podpisami mieszkańców, realizacja nastąpi po naprawie nawierzchni)
 • Zakupienie ławek na przystanki autobusowe dla oczekujących pasażerów przy ul. Popłacińskiej (na odcinku od ul. Kolejowej do przychodni zdrowia),
 • Uzyskanie zgody na ustawienie wiat przystankowych przy ul. Kolejowej/Kościelnej oraz przy stacji paliw,
 • Częściowo poprawiono drożność spływających wód opadowych przy ulicy Strażackiej (Rada wnosiła o wykonanie przecisku przez wał kolejowy, w celu odprowadzenia wody z ulicy. Uzyskaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta Płocka, że PKP wyraziło na to zgodę, ale przecisku nie wykonano do dzisiaj),
 • Uzyskanie zgody na zlokalizowanie siedziby policji i straży miejskiej na ul. Popłacińskiej 8, w budowanej strażnicy,
 • Na prośbę mieszkańców ul. Zielonej, od 30 czerwca wprowadzony został zakaz postoju w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 6-17,
 • Uzyskano zgodę na zamontowanie rogatek na przejeździe kolejowym przy ul. Zielonej.